BA onderneming uitbating bedrijfsverzekering

BEDRIJFS- EN BEROEPS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN


Als zelfstandige of als onderneming komt u geregeld in contact met klanten en leveranciers.
Een ongeluk is dan ook snel gebeurd. 

De BA Uitbating dekt de niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden door u of uw personeel tijdens de beroepsactiviteit. 
Deze polis kan u verder aanvullen met de waarborgen Na Levering, Toevertrouwd Goed en Rechstbijstand.

VERZEKERING BA UITBATING = dekking voor de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming voor schade aan derden die het gevolg is van schadelijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming, ongeacht of dit binnen de onderneming dan wel erbuiten gebeurt.

Welke schade is gedekt?

De materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade).

Het  kan bijvoorbeeld gaan om door een schilder veroorzaakte verfvlekken, milieuschade, verwondingen doordat een reclamebord van een handelszaak op een voorbijganger of voertuig valt, de stopzetting van de activiteiten van een onderneming ten gevolge van het ontstaan van een gaslek tijdens de levering ervan,...

Aandachtspunten

  • voldoende hoge bedragen dienen verzekerd te worden afhankelijk van de activiteit van de onderneming voor de materiële, de lichamelijke en de immateriële gevolgschade
  • eventueel een dekking toevertrouwde goederen
  • het lenen van aangestelden
  • het lenen van materieel
  • een dekking tegen zuiver immateriële schade
  • een dekking "Na levering/werken" of BA Producten
  • een dekking rechtsbijstand
BA onderneming BA Uitbating BA Na levering
 
VERZEKERINGENverzekering
verzekering in Koersel Beringen