RECHTSBIJSTAND AUTO

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND NA BRAND

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

Minnelijke expertise of MME (Minnelijke Medische Expertise): de partijen spreken onderling af om 2 deskundigen aan te stellen om de schade van het slachtoffer minnelijk vast te stellen.

Op basis van het rapport van de experts kan dan de schadevergoeding exact worden berekend.

Meestal draagt elke partij de kosten van zijn expert. Deze van het slachtoffer worden ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekeraar. Deze handelswijze komt vaak voor bij de regeling van letselschade tussen slachtoffer en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verantwoordelijke partij.

SLUIT ONLINE EEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND AF

Meer info

KIES UW WAARBORGEN HIER