RECHTSBIJSTAND AUTO

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND NA BRAND

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

Een dading is een overeenkomst waarmee de partijen definitief een einde stellen aan de gevolgen van het geschil.

Door de ondertekening van de dading bevestigt het slachtoffer van het schadegeval volledig vergoed te zijn voor alle schade en geen andere vergoedingen meer te zullen vorderen voor huidige of toekomstige schadeposten met betrekking tot hetzelfde schadegeval. 

SLUIT ONLINE EEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND AF

Meer info

KIES UW WAARBORGEN HIER