RECHTSBIJSTAND AUTO

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND NA BRAND

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

Minnelijke schikking: vooraleer over te gaan tot dagvaarding, kan het Openbaar Ministerie de dader van het misdrijf eerst een minnelijke schikking voorstellen.

Dit houdt in dat de dader wordt voorgesteld om een bepaalde geldsom te storten waarna de zaak wordt geseponeerd. Gaat de dader hier niet op in, dan kan het Openbaar Ministerie alsnog overgaan tot dagvaarding.

Let wel: er kan geen minnelijke schikking worden voorgesteld als alle aan een derde veroorzaakte schade niet wordt vergoed.

KLIK HIER voor gratis advies! Binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

SLUIT ONLINE EEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND AF

Meer info

KIES UW WAARBORGEN HIER