RECHTSBIJSTAND AUTO

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND NA BRAND

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

Een objectiviteitsclausule is een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering welke is bedoeld om u te beschermen wanneer u niet akkoord gaat met de richting die uw rechtsbijstandverzekeraar inslaat voor de recuperatie van uw schadevergoeding of voor de verdediging van uw belangen. 
Ze komt erop neer dat u in dat geval het recht hebt het advies in te winnen van een advocaat, zodra uw verzekeraar zijn standpunt heeft bevestigd. 

  • Bevestigt de aangestelde advocaat dat uw verzekeraar goed geadviseerd heeft en de door hem gezette stappen de goede zijn, dan moet de verzekeraar toch de helft van de kosten van het advies van de advocaat ten laste te nemen. 
  • Start u, ondanks het advies van uw advocaat, een gerechtelijke procedure op tegen de derde, dan zal de rechtsbijstandverzekeraar de kosten van uw advocaat retroactief ten laste nemen wanneer u bij een definitieve uitspraak van de rechter een beter resultaat behaalt dan wat uw verzekeraar had geadviseerd. 
  • Bevestigt de aangestelde advocaat uw mening, dan is de verzekeraar verplicht het advies, maar ook alle verdere kosten van de advocaat en de rechtbank, ten laste te nemen en dit ongeacht de uitkomst van de procedure, dus ook als de rechtbank u nadien in het ongelijk stelt.

KLIK HIER voor gratis advies! Binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvang je een eerlijk antwoord!

objectiviteitsclausule rechtsbijstand

 

SLUIT ONLINE EEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND AF

Meer info

KIES UW WAARBORGEN HIER