RECHTSBIJSTAND AUTO

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND NA BRAND

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN

U sluit best een aparte polis RECHTSBIJSTAND af om belangenconflicten te vermijden!

VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT is een verplichte bepaling in iedere rechtsbijstandsverzekering welke inhoudt dat iedere verzekerde vrij zijn advocaat mag kiezen wanneer een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden opgestart, of wanneer er een belangenconflict optreedt tussen hem en zijn rechtsbijstandverzekeraar.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer beide partijen in een geschil bij dezelfde maatschappij verzekerd zijn. 

GRATIS ADVIES
over een ontvangen dagvaarding
KLIK HIER

SLUIT ONLINE EEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND AF

Meer info

KIES UW WAARBORGEN HIER