voertuigen auto verzekering verzekeringen Koersel Beringen verzekeringsmakelaar

 


AUTOVERZEKERING


BASISDEKKING:

verzekering Beringen Koersel   BA AUTO → dekt de schade die je met je voertuig veroorzaakt aan derden

AANVULLENDE DEKKINGEN:

verzekering Beringen Koersel  RECHTSBIJSTAND → beschermt je tegen hoge gerechtskosten na een ongeval of bij een juridisch conflict met derden

verzekering Beringen Koersel  BESTUURDER → verzekert je lichamelijke schade als bestuurder

verzekering Beringen Koersel  GEDEELTELIJKE OMNIUM → beschermt je voertuig tegen brand, diefstal, natuurkrachten, glasbreuk, aanrijding met dieren 

verzekering Beringen Koersel  VOLLEDIGE OMNIUM → full omnium: ook voertuigschade gedekt door een aanrijding, accidentele aanraking, vandalisme,... 

verzekering Beringen Koersel  BIJSTAND → bijstand voertuig bij ongeval of pech / bijstand personen

Zonder zorgen de weg op!


BA - Burgerlijke Aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering (wet van 21 november 1989) voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en waarbij de schade wordt vergoed die door het verzekerde motorrijtuig wordt veroorzaakt.

De verzekeringsvoorwaarden zijn wettelijk vastgelegd en zorgen voor vergoeding van de lichamelijke en materiële schade aan derden en de inzittenden van het voertuig, behalve de bestuurder.

De BA auto vergoedt ook de lichamelijke letsels van de zwakke weggebruikers zonder de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het ongeval af te wachten.  


RECHTSBIJSTAND

Deze verzekering zorgt voor uw burgerrechtelijk verhaal m.a.w  de verzekeraar zal uw belangen verdedigen en het nodige doen om uw schade te recupereren indien u schade heeft geleden door de fout van een derde aansprakelijke. Dit kan zowel lichamelijke als materiele schade betreffen.

Zo zal de maatschappij het ereloon ten hare laste nemen van een advocaat naar vrije keuze van de verzekerde.

Strafrechtelijke verdediging  waarbij een advocaat wordt aangesteld om de belangen van de verzekerde te verdedigen.


BIJSTAND

Deze dekking zorgt voor bijstand bij pech en ongeval in het binnenland en buitenland (afhankelijk van de gekozen formule).

Dit omvat zowel pechverhelping ter plaatse als het slepen van het voertuig bij panne of bij een ongeval. Naast deze diensten omvat de bijstand nog een aantal extra waarborgen :

 • de repatriëring van het voertuig
 • bijstand in afwachting van herstelling: voortzetten van de reis met een vervangwagen, verblijf ter plaatse of repatriëring van het voertuig en inzittenden. 

bijstand pech voertuigen - online tarief


BESTUURDER

Vergoeding voor de lichamelijke schade van de bestuurder ten gevolge van een verkeersongeval, in recht of in fout, en voorziet een kapitaal bij blijvende invaliditeit of bij overlijden een kapitaal aan de nabestaanden.


OMNIUM

Met deze verzekering kunnen de herstellingskosten aan of het verlies van het voertuig terugbetaald worden , ongeacht de verantwoordelijkheid van het schadegeval.

We onderscheiden twee types van omnium nl. :

Kleine omnium

 • Brand (inclusief ontploffing, elektriciteitsrisico)
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Aanrijding met dieren
 • Inwerking van natuurkrachten (bv overstroming, aardbeving, storm, hagel…)

Grote omnium

 • Brand (inclusief ontploffing, elektriciteitsrisico)
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Aanrijding met dieren
 • Inwerking van natuurkrachten (bv overstroming, aardbeving, storm, hagel…)
 • Eigen schade
 • Schade door vandalisme

Voor deze laatste twee waarborgen wordt de eventuele vrijstelling contractueel bepaald evenals het afschrijvingspercentage van het voertuig (na 6, 12, 24 of 36 maanden). 

autoverzekering verzekering Koersel Beringen verzekeringsmakelaar

 

ik zoek een verzekeringsmakelaar in Koersel - verzekeringenverzekeringen Beringen verzekeringsmakelaar Koersel
verzekering in Koersel Beringen verzekeringsmakelaar verzekeringen

 

auto verzekering verzekering Koersel Beringen verzekeringsmakelaar

VOERTUIG

De verplichte BA autoverzekering, omnium, kleine omnium, bestuurder,...

MEER INFO

 

brandverzekering woningverzekering verzekering Koersel Beringen verzekeringsmakelaar

WONING

Brand, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, diefstal,...

MEER INFO

 

FAMILIALE BA gezin privé leven verzekeringen Koersel Beringen verzekeringsmakelaar

PRIVELEVEN

BA Privé-leven, ongevallenverzekering, fietsverzekering, hospitalisatie...

MEER INFO

 

rechtsbijstand verzekering verzekering Koersel Beringen verzekeringsmakelaar

RECHTSBIJSTAND

Aparte rechtsbijstand
voor
voertuigen, woning, privé-leven,...

MEER INFO