Hoeveel kost een brandverzekering woningverzekering verzekeringsmakelaar Koersel Beringen

WONINGVERZEKERING


Er zijn drie soorten dekkingen in de woningverzekering:

1. BASISDEKKING:

verzekering Beringen Koersel   Basisdekking WONINGVERZEKERING 
 
dit is de dekking van de materiële schade die de woningverzekering biedt

2. AANVULLENDE DEKKINGEN:

verzekering Beringen Koersel   Aanvullende dekkingen WONINGVERZEKERING 
 
dit is de extra vergoeding die de verzekeraar biedt wanneer er een schadegeval is. Als u bij deze verzekeringsmaatschappij een verzekering aangaat, geniet u automatisch van deze aanvullende dekkingen.

3. OPTIONELE OF FACULTATIEVE DEKKINGEN:

 → verzekeringsmaatschappijen bieden bepaalde dekkingen naar keuze aan
Deze dekkingen kunt u zelf extra afsluiten, bijvoorbeeld: 

verzekering Beringen Koersel  DIEFSTAL 

verzekering Beringen Koersel  PACK TUIN 

verzekering Beringen Koersel  PACK ZWEMBAD

verzekering Beringen Koersel  ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN

verzekering Beringen Koersel  GESTALD MOTORRIJTUIG

verzekering Beringen Koersel  RECHTSBIJSTAND NA BRAND

 


BASISDEKKINGEN:

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door:

 • elektriciteit: inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning, of het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor ( ontdooiing),…
 • rook of roet
 • waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn),...
 • glasschade (bijvoorbeeld veranda, ramen)
 • schade aan het gebouw (bijvoorbeeld deuren, ramen) na een inbraak of vandalisme (deze dekking geldt soms alleen als ook een optionele dekking diefstal afgesloten is)

De aanvullende dekkingen van de brandverzekering

De aanvullende dekkingen vergoeden niet rechtstreeks de kosten van de schade zelf, maar wel de andere kosten die verbonden zijn met een schadegeval, zoals:

 • de reddingskosten 

  • de kosten die voortvloeien uit wat de verzekeraar u gevraagd heeft te doen om verdere schade te voorkomen: bijvoorbeeld een zeil dat u over het dak heeft gespannen nadat het vernield werd om te vermijden dat er insijpeling van water zou zijn, wat nog meer schade zou veroorzaken

  • de kosten die voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te beperken: bijvoorbeeld het gebruik van draagbare blusapparaten
 • de kosten van de bewaring van uw goederen tijdens de duur van herbouw van het gebouw (bijvoorbeeld het opslaan van meubelen in een meubelbewaarplaats)
 • de kosten voor het slopen van beschadigde goederen - al dan niet nodig voor de herbouw - alsook voor het transport van het puin naar een stortplaats
 • de kosten van huisvesting wanneer de woning onbewoonbaar is (hoe uitgebreid dat is, hangt af van verzekeraar tot verzekeraar)
 • de kosten van expertise van de schade
 • de onbruikbaarheid van onroerende goederen (ook genots- of huurderving genoemd) wanneer het verzekerde gebouw onbewoonbaar is tijdens de duur van heropbouw of herstelling
 • het verhaal van derden: de burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid indien een verzekerd schadegeval zich uitbreidt naar goederen van derden (brand die overslaat naar een andere woning).

De optionele of facultatieve dekkingen

De woningverzekeringen bieden bepaalde dekkingen naar keuze aan, zoals de dekking diefstal en vandalisme en de dekking indirecte verliezen, die voor diverse kosten door schade, opgelopen naar aanleiding van een schadegeval, tussenkomt.

Indirecte of onrechtstreekse verliezen zijn diverse verliezen, kosten en nadelen die u oploopt door een brand, een wateroverlast, een storm,… Denk maar aan postkosten, kosten voor een auto, tijdverlies, administratieve rompslomp, enzovoort.

Daarom voorzien sommige woningverzekeringen in een automatische verhoging van de schadevergoeding (bijvoorbeeld met 10%) om die kosten te dekken. Indien de dekking onrechtstreekse verliezen niet automatisch inbegrepen zit bij de woningverzekering, kan u ze vaak ook bijkomend onderschrijven als optionele dekking.

VERZEKERINGEN KOERSEL 3582verzekeringsmakelaar in Koersel verzekeringen in Beringen
verzekering in Koersel Beringen

 

auto verzekering verzekeringsmakelaar Koersel Beringen

VOERTUIG

De verplichte BA autoverzekering, omnium, kleine omnium, bestuurder,...

MEER INFO

 

brandverzekering woningverzekering tarief vragen Hoeveel kost een brandverzekering? ABEX INDEX

WONING

Brand, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, diefstal,...

MEER INFO

 

FAMILIALE BA gezin privé leven hospitalisatieverzekering fietsverzekering ongevallenverzekering Koersel

PRIVELEVEN

BA Privé-leven, ongevallenverzekering, fietsverzekering, hospitalisatie...

MEER INFO

 

aparte rechtsbijstand verzekering Koersel Beringen verzekeringsmakelaar

RECHTSBIJSTAND

Aparte rechtsbijstand voor uw voertuigen, woning, privé-leven,...

MEER INFO